Agenda algemene ledenvergadering maandag 27 mei 2019 13.00 uur.
Sacristie Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86, 2712 HK Zoetermeer.
Hoek Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan.
Ingang is in de Frans Halstraat hoek Karel Doormanlaan.

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken.
2. Notulen ALV 2018 ter goedkeuring.
3. Jaarverslag secretaris.
4. Verslag penningmeester.
5. Verslag kascommissie.
6. Pauze

De foto's van de reunie 2018 gemaakt door Arthur Gerstel

klik hier

We kunnen weer terugkijken op een wederom geslaagde reünie met meer dan 40 deelnemers.
beker1989beker1990Deze keer waren er fotoboeken van Ron Brand, een laptoppresentatie van historische beelden van voor ons overbekende elektronische apparatuur door Charles le Febre gecomponeerd.
Ook hadden we een voordracht van Hans Suys die herinneringen ophaalde aan de eerste elektronische verwerking door Philips in Mariahoeve van schaatswedstrijduitslagen inclusief rondetijden en windsnelheden in de winter van 1970/71 in Thialf Heerenveen. 
Het was een boeiend betoog vol met anekdotes.
De bekers die u hier ziet zijn door Wim Steenks overgedragen aan onze vereniging en zijn trofeen van sportwedstrijden uit 1989 en1990. Door te klikken op de foto krijgt u een duidelijker beeld.
We hebben de toehoorders gevraagd of men dit op prijs stelt opdat we hier mogelijk een traditie van maken. Ook hebben we om suggesties gevraagd.
Dus graag uw opmerkingen en suggesties aan ons secretariaat.
Tegen 18.00 uur vertrokken de laatste gasten na een gezellige reünie. 
Zoals gebruikelijk werden er foto's gemaakt door Arthur van Gerstel. U vindt ze hier.