dorpshuis

UITNODIGING logointactkl REÜNIE

Voor (ex-) PTIS- /DEE- /Digital -/Compaq- /HP- medewerkers.

op zaterdag  9 november 2019 van 14.00-17.00 uur in

dorpshuis         

    Kemperbergerweg 802
    6816 RX Arnhem
    Tel.026-4422860

 

 Het bestuur van Int-Act nodigt u uit voor de jaarlijkse reünie..
Deze keer weer in het Oosten des lands en wel op ons bekende adres.
In 2017 waren we hier ook. Zoals u weet wisselen we ieder jaar van locatie (Wassenaar/ Schaarsbergen) en proberen daardoor zoveel mogelijk ex-collega’s te bereiken.

Wat gaan we doen:

Zoals al jaren gebruikelijk in een ongedwongen sfeer weer eens lekker bijpraten met al die leuke (oud-) collega's. Dit onder het genot van een hapje, drankjes en eventueel een zacht achtergrond muziekje.

Wat mag u verwachten:

Ontvangst tussen 14.00-14.30 uur met aangeklede koffie/ thee.
Van 14.30-17.00 uur kunt u onder het genot van drankjes, de eerste 2 consumpties (inclusief)
en tussendoor hapjes (inclusief), collega’s ontmoeten die u al lang  niet meer heeft gezien en weer lekker bijpraten.
Omstreeks 16.45 worden er broodjes + soep en koffie geserveerd (inclusief).

 

Attentie: Zoals elk jaar gebruikelijk worden er op de reünie foto’s gemaakt die u later op de website kunt downloaden. Met het oog op de AVG vragen wij u, indien u dit niet wenst, daarvan het bestuur op de hoogte te stellen. Doet u dit niet, dan gaan we ervan uit dat u hiertegen geen bezwaar hebt.

 

Aanmelden voor deze reünie en neem gerust uw partner mee!!!

Uiterlijk 15 oktober moeten wij weten wie er komen, vandaar het verzoek om u zo spoedig mogelijk aan te melden, maar zeker voor deze datum.

Kosten:

Natuurlijk zijn aan dit samenzijn kosten verbonden:

Leden:                          € 12,50 p/p.
Partners van leden:     € 12,50 p/p.
Niet-
leden:                   € 21,00 p/p (kostprijs). 

 

Op onze ALV van maandag 27 mei 2019 hebben we besloten de contributie ongewijzigd te laten: 
€ 7,50 per lid per jaar.

Aanmelden:
U kunt zich nu al  aanmelden, door het verschuldigde bedrag over te schrijven op onze rekening:
t.n.v. IntAct -Ruurlo IBAN NL79 INGB 0006 9907 46 
met omschrijving “Reünie plus voor wie de betaling wordt gedaan”.
Uw aanmelding wordt echter pas geëffectueerd als uw betaling binnen is.

Let op!!! Contante betaling bij binnenkomst is niet mogelijk!!

Vanaf  begin oktober vermelden wij op de website http://www.intact-reunies.nl wie er komen, zodat u vervoer eventueel kunt combineren. Graag tot ziens op 9 november 2019 in het Dorpshuis Schaarsbergen.

Namens het bestuur van IntAct,
Jan Pottjewijd (secretaris)