De contributie met ingang van 1 januari 2019  € 7,50.

De bijdrage voor de jaarlijkse reünie is € 12,50.

 

Bank gegevens:

IntAct reknr. NL79INGB0006990746