De contributie met ingang van 1 januari 2022 is € 7,50.

De bijdrage voor de jaarlijkse reünie:

  • leden met partner € 6,00 p/p
  • voor niet leden €18.50 p/p (kostprijs).

 

Bank gegevens:

IntAct reknr. NL79INGB0006990746