dorpshuis

 

Zoetermeer, 11 juni 2018


Aan de leden van IntAct.

Graag uw aandacht voor het volgende:

Bestuursmutaties.
Op de laatste reünie kondigden voorzitter Wim van de Groen en de secretaris Hans Klaver, na jarenlang belangeloos hun vrije tijd beschikbaar te hebben gesteld aan IntAct, hun aftreden aan.

Na intensief overleg gedurende de periode voor de ALV, waren we zeer content dat we de ALV het volgende lijstje konden voorleggen.

  Huidig Kandidaat
Voorzitter Wim van de Groen Gerard Wennen
Secretariaat Hans Klaver Jan Pottjewijd
Websitebeheer Hans Klaver Jan Damen (werd al door Jan ingevuld)
Penningmeester Daan van Teeseling Daan van Teeseling
Bestuurslid/vicevoorzitter Gerard Wennen  

We zijn zeer gelukkig dat we u kunnen mededelen dat alle kandidaten unaniem zijn geaccordeerd en per direct in functie zijn getreden.

Contributie en deelnamekosten reünie.
Tot op heden hebben we de contributie en de deelnamekosten voor de reünies ongewijzigd kunnen laten. Dat konden we ons veroorloven vanwege een jaarlijks groot bedrag aan eigen vermogen op de balans. We waren dus aan het ”potverteren” en de bodem was inzicht; we waren ingeteerd op eigen vermogen en het voortbestaan van IntAct was in het geding.
Willen we op dezelfde wijze jaarlijks een gezellige reünie organiseren, dan is het noodzakelijk dat we de hoogte van de contributie en deelnamekosten heroverwegen.

Op de laatste ALV zijn verschillende opties de revue gepasseerd.
Eindconclusie was dat we de contributie per 1.1.2019 gaan verhogen naar € 7,50.
De deelnamekosten voor de reünies gaan er als volgt uitzien:

 Leden  € 12,50
 Partners van leden  € 12,50
 Niet leden  € 20,00 (zijnde circa de kostprijs)


Het bestuur vertrouwt erop dat we op deze wijze weer enige tijd vooruit kunnen.

Met vriendelijke groet,
Gerard C. Wennen