dorpshuis

Agenda algemene ledenvergadering maandag 27 mei 2019 13.00 uur.
Sacristie Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86, 2712 HK Zoetermeer.
Hoek Eerste Stationsstraat en de Karel Doormanlaan.
Ingang is in de Frans Halstraat hoek Karel Doormanlaan.

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken.
2. Notulen ALV 2018 ter goedkeuring.
3. Jaarverslag secretaris.
4. Verslag penningmeester.
5. Verslag kascommissie.
6. Pauze


7. Begroting en contributie 2019 .
8. Benoeming nieuwe kascommissie.
9. Reünie 2019 Schaarsbergen

dorpshuis


Kemperbergerweg 802

6816 RX Arnhem
Tel.026-4422860

 

Datum bepalen: zaterdag 26 oktober, 2 november, of 9 november 2019.
Hoogte financiële bijdrage leden en niet leden aan de reünie.
10. Rondvraag
11. Sluiting en nog even napraten

*Financieel overzicht/ agenda/ begroting/ jaarverslag secretaris worden tijdens vergadering uitgereikt en later op website gezet.