dorpshuis

Jaarverslag vereniging Int-Act 2018-2019

Aanwezig van het  bestuur bestaande uit Gerard Wennen (VZ) , Daan van Teeseling (penningmeester) en Hans Klaver (Secr.)  Aanwezig de   Kascontrole commissie bestaande uit Jan de Zwijger en Hennie van Zanten aanwezige leden  Wim Roelofsen, Jan Damen en Jan Pottjewijd. Wim van de Groen is wegens ziekte afwezig.

De voorzitter Gerard Wennen  opende de vergadering op 8 juni 2018 om ca.19.30 te Zoetermeer.

Op dit moment is het leden aantal 120 en loopt langzaam terug.

Tijdens deze  vergadering worden de voorzitter Wim van de Groen en  de secretaris Hans Klaver, nadat zij eerder al te kennen hadden gegeven dat zij na ruim 15 jaar hun functie ter beschikking wilden stellen, opgevolgd door Gerard Wennen als VZ en Jan Pottjewijd als Secr. Jan Damen gaat zich als bestuurslid bezig houden met ICT/websitebeheer. De vertrekkende bestuursleden worden bedankt door Gerard.

Opzegging heeft plaatsgevonden  door de leden:
Frank van Netten, Cees Breur, Jan Uytdewillegen, Tineke van Lieshout Schippers en Tian Ang, De laatste is op de verkeerde datum maar Wassenaar gereden. Wij hebben uit coulance de benzinekosten betaald en zijn bijdrage aan de reünie terug gestort.

Verhuisd zijn de leden: Ruud Martens van Moordrecht naar Hilversum en Leo de Vries van Waddinxveen naar Heerenveen.

Overleden zijn Paul Burgers 14 augustus 2018, Frans Brabander 19 november 2018, Dick van Lieshout 2 januari 2019,

De reünie 2018 werd weer in het westen des lands en wel in Wassenaar gehouden. De opkomst was goed n.l.  40 deelnemers. Dit bevestigd nog steeds het bestaansrecht en de doelstelling van onze vereniging n.l.   het uitsluitend organiseren van de jaarlijkse reünie, van onze vereniging Int-Act.

Ook hadden we een voordracht van Hans Suys die herinneringen ophaalde aan de eerste elektronische verwerking door Philips in Mariahoeve van schaatswedstrijduitslagen inclusief rondetijden en windsnelheden in de winter van 1970/71 in Thialf Heerenveen. 

Het was een boeiend betoog vol met anekdotes.

We hebben de toehoorders gevraagd of men dit op prijs stelt opdat we hier mogelijk een traditie van maken. Ook hebben we om suggesties gevraagd.

Tot slot hebben we voor de ALV van 27 mei 2019 afmeldingen ontvangen van Jan van Heck, Leo de Vries, Karel Nederhof en Janco Visser.