dorpshuis

Beste leden van IntAct,


Hopelijk verkeerd u in goede gezondheid en heeft corona u niet geraakt.

Door deze corona perikelen heeft het bestuur lange tijd in dubio gezeten met de volgende vraag:
“Hoe organiseren we dit jaar de ALV en de reünie?

Wat is wijs en wat is verstandig?
Gegeven het feit dat vrijwel ons gehele ledenbestand zich in de kwetsbare groep bevindt voor wat betreft het corona virus.
We hebben gemeend geen enkel risico te willen lopen en daarom besloten om de ALV schriftelijk af te handelen.

Wij zullen dan ook binnenkort de jaarverslagen produceren en verspreiden.
Daarnaast hebben we besloten de reünie dit jaar over te slaan”, te meer daar de vooruitzichten niet positief zijn voor wat betreft het indammen van het virus.

Mogelijk, mits de bestrijding van het virus het toelaat, dat we de reünie alsnog in het voorjaar plannen.
U zult hiervan tijdig per email bericht krijgen.

We vinden het daarom ook redelijk om u niet op kosten te jagen
en zullen voor het jaar 2021 geen contributie heffen.

Mocht u onverhoopt suggesties c.q. aanmerkingen hebben, dan zien we die graag tegemoet.

We vertrouwen erop dat u allen zich hierin kunt vinden en hopen u in goede gezondheid op de eerstvolgende reünie te kunnen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur va IntAct,

Jan Damen, Jan Pottjewijd, Daan van Teeseling en Gerard C. Wennen