dorpshuis

Het laatste nieuws:

1. Helaas heeft de website na verhuizing, naar een andere provider i.v.m. mail problemen de geest gegeven.

Ondanks backups van de site en sql bestanden liep alles wat fout kon lopen ging fout.

Inmiddels is er een begin gemaakt met het herstel echter dat gaat moeizaam, maar het begin is er maar het kan nog wel even duren voordat alles weer enigszins werkt.

2. Dit jaar 2016  is de reünie weer in : Wassenaar Camping Maaldrift en wel op zaterdagmiddag 26 november. De uitnodiging volgt tzt.

3. Van de penningmeester kreeg ik bericht dat sommige leden teveel contributie voor het jaar 2016 hebben betaald:

"Ter informatie: de contributie voor het jaar 2016 is onveranderd € 5,00

De bijdrage(voor leden) voor de jaarlijkse reünie is eveneens onveranderd € 6,00",

voor niet leden is dat de kostprijs.