Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Nieuwsbrief maart 2023

Nieuwsbrief maart 2023

 

 Nieuwsbrief november 2022

 

 

Beste

Gedeeltelijke herhaling nieuwsbrief 22 november 2022


Na de geslaagde reünie in Den Haag op zaterdagmiddag 14 mei, even een update over een aantal zaken. 

De contributie voor 2023: € 5,--. 

Deelname reünie voor 2023,

voor leden: € 6,--.

voor niet-leden: € 14,--.

Rekeningnummer: NL79INGB0006990746 t.n.v. IntAct

 

De reünie 2023 vind dus plaats op dezelfde locatie in Den Haag:

’t Trefpunt, IJsclubweg 5, 2593 HH Den Haag.

Verenigingslokaal van de Amateurtuindersvereniging "Loolaan",

Het is een volkstuinencomplex op de driesprong Schenkkade/ IJsclubweg/ Juliana van Stolberglaan.

Datum: 22 april 2023

Zet de datum alvast in uw agenda!


Als bestuur zien we langzaam door de toenemende leeftijd van ons allen het aantal leden afnemen. We hadden op de laatste reünie ruim 30 deelnemers, dit is toch wel het aantal dat je minimaal nodig hebt. Momenteel is het leden tal nog boven de 70 maar we moeten nadenken over de nabije toekomst.

Wij denken dat we bij ledenaantal kleiner dan 60 ons voortbestaan moeten heroverwegen. Indien we dan tot opheffing besluiten zullen we de dan nog aanwezige middelen ten dienste van een goed doel schenken, bijv. KWF, of hartstichting, etc..

 


Het bestuur: Gerard Wennen, Jan Damen en Jan Pottjewijd.