Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023

 


 

 

 

Jaarverslag 2023

Beste Bezoeker

In onze Nieuwsbrief van december 2023 hebben we onze plannen voor 2024 al aangekondigd.
Met dit jaarverslag willen wij naast een terugblik over 2023 ook onze definitieve plannen voor 2024 bekend maken.
Tevens zullen we een, door de voormalige kascommissie gefiatteerd, financieel overzicht geven.


Naar aanleiding van eerdergenoemde Nieuwsbrief zijn er overigens 2 reacties gekomen; een reactie pleitte voor een andere locatie voor de reünie en de ander onderstreepte de juistheid van ons voornemen om de vereniging te beëindigen.

 

Beëindiging vereniging IntAct op de laatste reünie.

Na meer dan 30 jaar komt er een einde aan onze vereniging.
Met name in de eerste 10 jaren voorzag IntAct in een behoefte. Na deze jaren is onze vereniging meer een “reünie vereniging’’ geworden en het aantal leden is ook meer dan gehalveerd.
Vandaar ook dat we er een punt achter zetten en zullen we de komende lente de laatste reünie organiseren, heel toepasselijk in de stad waar het allemaal begon: Den Haag.
We heffen derhalve geen contributie voor 2024. Ook zouden we geen deelnamekosten kunnen vragen. Echter, gezien het goede doel wat we voor ogen hebben voor het restant van de financiën, vragen we toch deelnamekosten voor deze activiteit.
Het goede doel is de stichting ALS en we hebben Saskia Zandvliet bereid gevonden om de cheque op 25 mei in ontvangst te nemen.

 

Laatste reunie van de vereniging IntAct: zaterdag 25 mei 2024

Locatie: ’t Trefpunt, IJsclubweg 5,

2593 HH Den Haag.
Verenigingslokaal van de Amateurtuindersvereniging "Loolaan",

Het is een volkstuinencomplex op de driesprong Schenkkade/ IJsclubweg/ Juliana van Stolberglaan.

Geef je nog gauw op door €6  te storten op rekening van IntAct: NL79INGB0006990746  

Wij hopen jullie er in een goede gezondheid te mogen begroeten.

 

Financiën.

Per 1 januari 2024 op onze spaarrekening:  

€  977,89

Per 1 januari 2024 op onze bankrekening:

    93,29

Aantal betalende leden:

50

Contributie voor 2024:

€      0,00

Deelnamekosten reünie voor leden:

€      6,00

Deelnamekosten reünie niet-leden (kostprijs):

€    14,00

                                                                    .

Leden die hun contributie, ad € 5.00, over 2023 nog niet voldaan hebben, willen we verzoeken om dit alsnog per omgaande te doen. Het eindsaldo ten behoeve van de stichting ALS zal er daardoor fraaier uitzien!

Reeds betaalde contributie voor 2024 zal worden teruggestort.

Mocht u hier geen prijs op stellen, geef dat dan even aan middels een bericht aan onze secretaris-penningmeester: pottj006@ziggo.nl  


Consequenties afbouw.

-       De Website
Zoals we reeds verkondigden in onze nieuwsbrief van december 2023, heeft Jan Damen aangeboden
de website op te nemen in een subdomein van zijn persoonlijke website.
De website blijft dan bestaan onder de url:
http://intact.jandamen-online.nl/ 
Het betekent voor de vereniging geen extra kosten en de gegevens van de website blijven bewaard tot Jan het niet meer kan.
Ook het verzenden van berichten naar de leden blijft mogelijk.
De huidige provider is per 1 juli opgezegd.

-        Bank- en spaarrekeningen
Deze zullen, na storting van het saldo op de rekening van de stichting ALS via Saskia Zandvliet, worden opgeheven

-        Registratie KvK
Ook die zullen we na het opheffen van de bankrekeningen opzeggen.

 

 

Met vriendelijke groeten,

Het IntAct bestuur;

 

Jan Damen, Jan Pottjewijd en Gerard Wennen