dorpshuis

 

De contributie met ingang van 1 januari 2023 is € 5.00.

De bijdrage voor de jaarlijkse reünie:

  • voor leden  € 6,00 p/p
  • voor niet leden €14.00 p/p (kostprijs).

 

Bank gegevens:

IntAct reknr. NL79INGB0006990746