dorpshuis

Reunie 22 april 2023
De jaarlijkse reünie is weliswaar geslaagd verlopen, echter de opkomst was teleurstellend. Naast een aantal deelnemers die zich afgemeld hadden, waren er te veel deelnemers die zonder bericht niet gekomen zijn. Van het bestuur was Jan Damen op vakantie en had Jan Pottjewijd stevige longproblemen en zat dan ook aan de Prednison.
De kleine twintig deelnemers die wel gekomen waren hadden een genoeglijke middag met vele lekkere hapjes. De pittige balletjes van Ron Brand mogen daarbij zeker genoemd en geroemd worden.
Arthur Gestel was niet aanwezig om de foto’s te verzorgen. Toch hebben we een aantal foto’s met de smartphone kunnen maken en komen dan ook op onze website. (Foto's komen later)
Jan de Weijer had een leuke video samengesteld van enkele activiteiten op de Maanweg; onder andere de sloop van gebouwen.
Daar we helaas niet meer in Schaarsbergen terecht kunnen, zoeken we, mogelijk voor volgend jaar, een alternatief in het Oosten van het land. Anders zullen we wederom in Den Haag bijeenkomen.
Het moet wel betaalbaar zijn, een gezellige ruimte en makkelijk aan te rijden.
Als iemand suggesties heeft, dan houden we ons aanbevolen.
Het is wel zo dat we langzaam maar zeker naar het levenseinde van IntAct gaan, 29 jaar na de oprichting. Mogelijk is volgend jaar (30 jaar na de formele oprichting) een mooi moment?
Mede gezien de opkomst zullen we niet veel lager moeten komen, wil het nog verantwoord en gezellig blijven.
Te meer daar het ledental gestaag daalt, we zitten nu rond de 70 leden! Jammer overigens dat er hiervan maar nog geen 30 leden zich voor deze reünie hadden opgegeven.
De kostprijs per reüniedeelnemer is vele malen hoger dan de prijs die we onze leden laten betalen. Hierdoor komen we ook aan het einde van onze financiële middelen.
Met vriendelijke groet,
Jan, Jan & Gerard.