dorpshuis

Notulen ALV vereniging Int-Act 2019-2020

Aanwezig van het bestuur bestaande uit Gerard Wennen (VZ) , Daan van Teeseling (penningmeester) en Jan Pottjewijd (secretaris\)
Aanwezig de Kascontrole commissie bestaande uit Jan de Zwijger en Hennie van Zanten

De voorzitter Gerard Wennen opende de vergadering op 8 juni 2018 om ca.13.00 te Zoetermeer.
Op dit moment is het leden aantal 105 en loopt langzaam terug.
Het bestuur bestaat nu uit Gerard Wennen als VZ en Jan Pottjewijd als Secr. Daan van Teeseling als Penningmeester, Jan Damen gaat zich als bestuurslid bezig houden met ICT/websitebeheer. Opzegging heeft plaatsgevonden door de leden Janco Visser en Frits Verhaar
Nieuw lid Edward Tie.
Verhuisd is Allard Systsma naar Nunspeet.
Overleden Jan Vos 5-12-2019
De reünie 2019 werd weer in het oosten des lands en wel in Schaarsbergen gehouden.
De opkomst was goed n.l. 43 deelnemers.
Dit bevestigd nog steeds het bestaansrecht en de doelstelling van onze vereniging nl, het uitsluitend organiseren van de jaarlijkse reünie, van onze vereniging Int-Act.
Tot slot hebben we voor de ALV van 27 mei 2019 afmeldingen ontvangen van Jan van Heck, Leo de Vries, Karel Nederhof en Janco Visser