Uitnodiging reünie 2022Beste Bezoeker,


Nu we eindelijk de administratie en de financiën na de bestuursmutaties op orde hebben en corona enigszins beheersbaar lijkt te gaan worden, gaan we weer enthousiast de gebruikelijke jaarlijkse reünie organiseren. Weliswaar voor de zekerheid niet op korte termijn, maar veilig over ruim een half jaar.
Wij nodigen u dan ook van harte uit op onze reünie. Deze keer doen we dat in een nieuw jaargetijde, de lente, en op een nieuwe locatie.

Locatie:
’t Trefpunt, IJsclubweg 5, 2593 HH Den Haag.
Verenigingslokaal van de Amateurtuindersvereniging "Loolaan",
Het is een volkstuinencomplex op de driesprong
Schenkkade/ IJsclubweg/ Juliana van Stolberglaan.
Ronny Brand tipte ons over de locatie.
We zijn wezen kijken en qua bereikbaarheid en ambiance beviel ons dat uitstekend.
Voordelen zoals al gememoreerd:
  • Makkelijker bereikbaar
  • Bij mooi weer ook een buitenterras
  • Voldoende gratis parkeermogelijkheden in de omgeving.

Ook een nieuw jaargetijde heeft zo zijn voordelen.
Bij mooi weer kunnen we gebruik maken van het aanwezige terras en vanwege de grote raampartij hebben we veel zicht naar buiten.


Datum:
zaterdagmiddag 14 mei 2022 van 14.00 – 17.00 uur.

Wat mag u verwachten:
Een ongedwongen sfeer waarin u na jaren weer eens kunt bijpraten met al die dierbare oud-collega's.
Dit onder het genot van een hapje, drankjes en een zacht achtergrond muziekje.

Tijdschema
14.00 – 14.30 uur: Ontvangst met aangeklede koffie/ thee.
14.30 – 17.00 uur: Ontmoet uw collega’s onder het genot van drankjes en hapjes,
U krijgt 3 consumpties en verschillende hapjes.
Daarnaast heeft Ronny Brand toegezegd voor een consumptieve verrassing te zorgen!

Circa 16.45 uur: Er worden soep en broodjes met koffie geserveerd voor de terugtocht naar huis.

Extra consumpties zijn voor eigen rekening

Aanmelden voor deze reünie en neem gerust uw partner mee!!!
Uiterlijk 1 mei moeten wij weten wie er komen in verband met de catering..
Vandaar het verzoek u zo spoedig mogelijk aan te melden, maar zeker voor deze datum.
Natuurlijk zijn aan dit samenzijn kosten verbonden:

leden met partner € 6,00 p/p voor niet leden €18.50 p/p (kostprijs).

U kunt zich nu al aanmelden, door het verschuldigde bedrag over te schrijven op onze rekening:

t.n.v. IntAct, IBAN NL79 INGB 0006 9907 46 met omschrijving “Reünie en voor wie de betaling wordt gedaan”. Uw aanmelding wordt echter pas geëffectueerd als uw betaling binnen is.

Let op!!! Contante betaling bij binnenkomst is niet mogelijk!!

Uiteraard is er geen betaling nodig indien u al voor de gecancelde reünie van 2020 betaald heeft.

Vanaf begin april vermelden wij op de website http://www.intact-reunies.nl wie er komen, zodat u vervoer eventueel kunt combineren.

Voor de goede orde: Vanaf 1 januari 2022 bent u weer de jaarlijkse contributie ad € 7,50 verschuldigd. Graag vòòr 15 februari overmaken onder vermelding van contributie 2022 op bovengenoemde bankrekening.

Rest ons, in deze donkere dagen voor Kerst, u allen fijne feestdagen en een gezond 2022 toe te wensen.
Hopelijk kunnen we in de loop van 2022 afscheid nemen van corona of laat het op z’n minst een beheersbare griep worden.

Graag tot ziens op zaterdag 14 mei 2022 om 14.00 uur

Het bestuur van IntAct; Jan D, Jan P & Gerard

Beste leden van onze vereniging IntAct,

Het heeft veel te lang geduurd voordat u wat van ons gehoord heeft.
Daar zijn vele oorzaken voor aan te wijzen:

  • De bestuurswisseling
  • De inschrijving in de Kamer van Koophandel en de computerstoring bij de KvK
  • Het wegvallen wegens ziekte van onze penningmeester Daan van Teeseling
  • Last-but-not-least: het Covid-19 virus.

De bestuurswisseling was niet aangemeld bij de KvK.
Daarbij moesten we ook betreuren dat Daan wegens afnemende gezondheid wegviel als penningmeester.
Vanwege de foutieve KvK registratie en het wegvallen van Daan waren we niet in staat om de bankrekening over te schrijven.
De communicatie met de KvK verliep vervolgens allesbehalve soepel, mede vanwege een computerstoring bij de KvK. Na vele mails, bezoeken en telefoongesprekken heeft het toch bijna een jaar geduurd voordat we weer zicht en controle hadden op de bankrekening.

Voor de goede orde: Het bestuur bestaat sinds 2019 uit
Gerard C. Wennen, voorzitter,
Jan Pottjewijd, secretaris en penningmeester,
Daan van Teeseling, bestuurslid,
Jan Damen, bestuurslid ICT/websitebeheer.

De jaren 2020 en 2021 zijn dus tot nu toe, mede door corona, zeer apart jaren geweest voor onze vereniging en zeker voor het bestuur.
Wij willen Daan vanaf deze plaats bedanken voor zijn jarenlange inzet als schatbewaarder en hopen dat hij als bestuurslid nog een rol wil en kan spelen.

Ook is door corona de reünie in 2020 niet doorgegaan. Ook voor 2021 achten wij het niet raadzaam om een reünie te organiseren.
Wij hopen dat indien de coronaregels en het virus het toelaten om begin volgend jaar een reünie te organiseren. Nadere info volgt.
Derhalve hebben we in 2021 geen contributie in rekening gebracht.
Hoewel de vaste kosten wel doorlopen.

Het ledental blijft op dit moment, ondanks corona, stabiel
Het afgelopen periode zijn er ook leden overleden.
Overleden Harry van Abcoude 21-12-2020
Lena Otten, weduwe van Jan Otten op 8-10-2020
Verhuisd is Allard Sytsma naar Nunspeet.

De kascommissie, bestaande uit Jan de Zwijger en Hennie van Zanten, heeft de financiële stukken gecontroleerd en goedgekeurd.
De penningmeester is dus over 2019 en 2020 gedechargeerd. 

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande op- en/of aanmerkingen:
neem dan contact op met de secretaris op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het was dus een hectische periode voor een ieder van ons, ook privé, met ups en downs.
Desondanks proberen we er het beste van te maken en wensen we eenieder een goede gezondheid toe en hopelijk kunnen we elkaar begin volgend jaar treffen.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van IntAct,

Jan Damen, Jan Pottjewijd, Daan van Teeseling en Gerard C. Wennen

Verslag Websitebeheer 2020.

Onze website heeft als url: http://intact-reunies.nl . Bij de opbouw van de website wordt gebruik gemaakt van het CMS: Joomla. Door de periodieke implementaties van beveiligings- en functionele updates beschikken we op dit moment over versie 3.9.19.

De website en domeinnaam zijn ondergebracht bij de provider: Mijndomein. De jaarlijkse vergoeding voor webhosting en domeinnaam bedraagt € 69 (incl. BTW).
Een totaal overzicht van de website ziet u via de link: http://intact-reunies.nl/sitemap.html

Naast de diverse verslagen, notulen en nieuwsbrieven zijn dit jaar een groot aantal fotoreportages toegevoegd. Arthur van Gestel heeft zijn archief beschikbaar gesteld zodat dat we van een groot aantal evenementen uit het verleden mogelijke herinneringen op kunnen halen.

Het beheergedeelte van de  website is beveiligd met een zgn. tweetraps verificatie. De benodigde gegevens hiervoor zijn zowel bij de webmaster als bij de secretaris van de vereniging bekend.

Na elke aanpassing aan de website wordt een volledige back-up gemaakt. De laatste twee back-ups worden opgeslagen op de server van de provider.

In het kader van de AVG wordt melding gemaakt van het gebruik van Cookies. Hoewel onze website in deze geen foutieve handelingen uitvoert, is toch deze melding opgenomen. Alleen bij het allereerste bezoek zal de vraag gesteld worden. Het akkoord geven heeft geen verdere consequenties.

Jan Damen, Webmaster

Beste leden van IntAct,


Hopelijk verkeerd u in goede gezondheid en heeft corona u niet geraakt.

Door deze corona perikelen heeft het bestuur lange tijd in dubio gezeten met de volgende vraag:
“Hoe organiseren we dit jaar de ALV en de reünie?

Wat is wijs en wat is verstandig?
Gegeven het feit dat vrijwel ons gehele ledenbestand zich in de kwetsbare groep bevindt voor wat betreft het corona virus.
We hebben gemeend geen enkel risico te willen lopen en daarom besloten om de ALV schriftelijk af te handelen.

Wij zullen dan ook binnenkort de jaarverslagen produceren en verspreiden.
Daarnaast hebben we besloten de reünie dit jaar over te slaan”, te meer daar de vooruitzichten niet positief zijn voor wat betreft het indammen van het virus.

Mogelijk, mits de bestrijding van het virus het toelaat, dat we de reünie alsnog in het voorjaar plannen.
U zult hiervan tijdig per email bericht krijgen.

We vinden het daarom ook redelijk om u niet op kosten te jagen
en zullen voor het jaar 2021 geen contributie heffen.

Mocht u onverhoopt suggesties c.q. aanmerkingen hebben, dan zien we die graag tegemoet.

We vertrouwen erop dat u allen zich hierin kunt vinden en hopen u in goede gezondheid op de eerstvolgende reünie te kunnen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur va IntAct,

Jan Damen, Jan Pottjewijd, Daan van Teeseling en Gerard C. Wennen